قیر70/60 صادراتی

یکی از انواع قیر، قیر صادراتی می باشد. قیر 70/60 نیز از نوع قیر صادراتی می باشد. قیر 70/60 ویژگی های خاصی دارد که باعث می شود در پالایشگاه های کشور بیشتر تولید گردد و در صنعت راه سازی و ساختمان سازی نیز بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. قیر 70/60 جزء قیرهای صادراتی ایران است. شهرهای تهران، اصفهان، شیراز و اراک از شهرهایی هستند که به تولید قیر صادراتی 70/60 اقدام می کنند. عملیات تولید، بسته بندی، و بقیه ی کارهای آن همگی در کشور ما ساخته می شود و از بخشی از این نوع قیر نیز در عملیات داخلی کشورمان استفاده می گردد.

فروش قیر 7060 به دلایل اقتصادی به نفع کشور ما می باشد. بیشتر صادرات قیر کشور ما در شهر اصفهان تولید و ارائه می گردد.از جمله قیرهای صادراتی آن می توان به قیر 100/80، 70/60، 100/85، 40/30، 50/40، می باشد. بعضی از کشورهای وارد کننده این نوع قیرها در کشور ما دارای نمایندگی می باشد. نمایندگی آن ها عملیات خرید و فروش را برای هر دو طرف آسان تر می کند. محموله های صادراتی در کشور بنا به درخواست مشتریان تولید و بسته بندی شده و آماده ی صادرات می گردد.

قیر