بسته بندی انواع حلال ها و روغن های صنعتی صورت پذیرفته و به فروش میرسد.